• ទូរស័ព្ទ៖ +86 18560196101
  • អ៊ីមែល៖391886440@qq.com
banenr

វីដេអូផលិតផល

ខ្សែក្រវ៉ាត់ដឹកជញ្ជូន PVC Annilte

ខ្សែក្រវ៉ាត់លាមកសត្វមាន់សម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់

ខ្សែក្រវ៉ាត់ដឹកជញ្ជូន PU សម្រាប់ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ

White PVC Food Grade Corrugated Sidewall Conveyor Belt Factory

ខ្សែក្រវាត់

ខ្សែក្រវាត់ PVC ពណ៌ខៀវ